Our teachers

 

學院師資

work

VJ

英國劍橋國際學院外匯職業教育培訓認證講師


經歷

✔️英國劍橋國際學院外匯職業教育培訓認證講師

✔️乾元國際學院特約講師

✔️ENJOY.FX 教育培訓部 專案經理

✔️新加坡商 聚金匯神交易培訓機構 特約講師